IK GELOOF …

… in natuur, in innerlijke groei en spiritualiteit.   

Misty Mountain

Zoals ik het zie, hangen de problemen in onze wereld samen met onze verstoorde relatie met natuur, want wij kunnen niet voor iets zorgen, waar wij niet om geven. Als wij ons echter weer zouden herinneren, dat wij EENS zijn met de natuur, en dat alles met elkaar verbonden is, dan zouden wij ook weer andere – en vooral duurzamere – keuzes maken. Elke dag weer opnieuw.

“We cannot care for, what we don’t care about.”  

Van EGO naar ECO-centrisch

Onze maatschappij is volgens een ego-centrisch wereldbeeld ontworpen, waar vooral waardes gekoesterd worden, die voordelig zijn voor het individu. De aarde is echter een ECO-systeemwaar alles en iedereen met elkaar verbonden is. En dat betekent, dat onze individuele acties altijd effect hebben op het grotere geheel. Zoals het butterfly-effect! 

“For every action there is an equal and opposite reaction.” 

Newton’s Third Law

Waar wij dus naartoe moeten is een maatschappij met een eco-centrisch wereldbeeld, waarbij waardes voor het collectief weer belangrijk worden en de mens zijn Ecologische Zelf kan ontwikkelen (zoals het in de literatuur wordt genoemd), waardoor hij welzijn door een verbondenheid met alles ervaart.

En dat is SPIRITUALITEIT.

Ik realiseer mij, dat bijna ieder mens iets anders verstaat onder Spiritualiteit. Laat ik dus even uitleggen, wat ik persoonlijk ermee bedoel. 

Spiritualiteit 

Spiritualiteit koestert universele waarden als harmonie, compassie, dankbaarheid, vergeving en liefde. Zij refereert naar een subjectief en sterk individueel proces van intropspectie en reflectie, dat een geleidelijke persoonlijke transformatie mogelijk maakt. Door naar binnen te kijken, kunnen wij ontdekken, dat wij met alles verbonden zijn en bij een groter geheel horen. Vaak krijgen mensen daarbij ook een gewaarwoording, dat er een “hogere macht” is, die hun onvoorwaardelijk steunt. 

“There are only two ways to live your life:

one is as if everything is a miracle, 

the other is as though nothing is a miracle.”

Albert Einstein

Uiteindelijk leidt spirituele ontwikkeling ook naar een begrip van wie wij in wezen zijn en wat wij hier op aarde te doen hebben, twee vragen, die nogal wat mensen bezig houden. Spiritualiteit kan ons dus onze missie in het leven verduidelijken, wat veelal werk-stress en frustratie vermindert en ons dichter bij een gevoel van innerlijke vrede brengt.  

Duurzaamheid & Spiritualiteit

Een ander voordeel van Spiritualiteit is haar oorzakelijk verband met duurzamheid. Spirituele mensen tonen vaak een vanzelfsprekendheid om zorg te dragen voor het welzijn van anderen, dieren en de natuur. Zij willen graag, dat hun gedrag positieve lange termijn effecten heeft en maken daarom duurzamere keuzes dan niet-spirituele mensen. Zij willen een bijdrage leveren die verder gaat dan hun eigen persoonlijke belangen, conform een idealistische manier van leven “to do the right thing”.

“Be the change you want to see in the world.”